โปรแกรมบัญชี (Accounting Software), Software ERP, โปรแกรม ERP , CRM, Ticketing System, Booking Online, โปรแกรม POS

Plusma, We delivered you better ERP
หน้าแรก | โปรแกรมบัญชี | Software ERP | CRM | Mobile Solution | โปรแกรมขายหน้าร้าน | บทความ ERP
เกี่ยวกับเรา
| คำถาม,ข้อสงสัย
| นัดหมายสาธิต(Demo)โปรแกรม | ลูกค้าของเรา | ร่วมงานกับเรา | Sitemap
Follow us on

Plusma PLUSMA INFOTECH.COM
โปรแกรมตรวจรับคอนโด (Condo Inspection)
โปรแกรม CRM - Sale Force Management
โปรแกรม Sale Order บน Mobile
โปรแกรมขายสินค้าในฟู้ดคอร์ท
โปรแกรม POS
โปรแกรม POS
โปรแกรมPOS ธุรกิจค้าปลีก (Retail Business)
โปรแกรม POS ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม (F&B Retail Business)
โปรแกรมขายสำหรับหน่วยรถ (Van Sale)
โปรแกรม POS คลินิกเสริมความงาม (Cosmetic Clinic)
โปรแกรมเฉพาะธุรกิจ

โปรแกรมบริหารจัดการสโมสรฟุตบอล
โปรแกรมบริหารพื้นที่เช่า (Rental Management)
โปรแกรมบริหารธุรกิจรถตู้โดยสาร
ระบบจองตั๋วรถทัวร์ โปรแกรมจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
รับพิมพ์บัตร, รับพิมพ์ตั๋ว
ระบบจัดการร้านขายเครื่องสำอางค์ สถาบันเสริมความงาม คอร์สนวด สปา

โปรแกรมจองสนามฟุตบอล ระบบบริหาร จัดการสนามฟุตบอล

โปรแกรมระบบช้อปปิ้งออนไลน์, ขายสินค้าออนไลน์ (Shopping Online System)
โปรแกรมระบบขายออนไลน์ Sale Order Online บนเวปไซต์ (Web)
โปรแกรมส่ง SMS ผ่านเวบ, SMS Marketing
ระบบเรียนออนไลน์ E-learning
โปรแกรมบัญชี Formula
 โปรแกรมบัญชี Formula SmartBiz
 โปรแกรมบัญชี Winning FEAT
 โปรแกรมบัญชี Formula Winning
 โปรแกรมบัญชี Formula Avatar
 โปรแกรมบัญชี Formula ERP
 Download Formula (DEMO)
 Download Feature Program
 Formula Filebase&Database
  ข้อดีข้อเสียโปรแกรม Remote
 แบบฟอร์มก่อนการสั่งซื้อโปรแกรมแบบฟอร์มก่อนการสั่งซื้อโปรแกรม
Ticketing System

Ticketing for Football Club
Ticketing for Fun Park
Ticketing for Festival
Ticketing for Museum
Ticketing for Transit Reservation
Ticketing Online

Booking Online
Booking Online System
Hotel and Resort
Tour and Travel
Event, Concert
Health and Spa
Customize for Booking Solution
 Info
 บทความระบบ ERP
ประโยชน์ของการ Implement ERP System
E-Payment เชื่อมระบบ ERP
Cloud computing กับระบบ ERP
 เกี่ยวกับเรา
 คำถามและข้อสงสัย
 ลูกค้าของเรา
 ติดต่อ Demo โปรแกรม
 ติดต่อ สอบถามข้อมูลอื่น
 แผนที่บริษัท
หางาน หางาน ร่วมงานกับเรา
สมัครงานตำแหน่ง Implementor
สมัครงานตำแหน่ง Web Programmer
 Implementor
 Web mail
Support
 Web Job

Demo Formula, Forma ERP
Our Partners
Crystal Software Group
WELOVEBOOKING Co.,Ltd.
SMS Marketing
SIAM TOPUP
Plusma Infotech on Social Network Plusma on Social Network

GL,โปรแกรม GL (General Ledger) (ระบบ บัญชีแยกประเภท)


GL,โปรแกรม GL (General Ledger) (ระบบ บัญชีแยกประเภท)

GL,โปรแกรม GL (General Ledger) (ระบบ บัญชีแยกประเภท)

ระบบบัญชีที่ทำงานแบบ Back Office เป็นการทำงาน ผ่านใบสำคัญ ลงบัญชี เพียงบันทึก
Voucher และ Source Document ก็สามารถพิมพ์ รายงานเอกสาร ทางด้านบัญชี
และภาษีอากรได้ครบและถูกต้อง ผู้ใช้ สามารถออกแบบรายงาน งบการเงินได้ง่าย ๆ และ
ทำการ Export เป็นรูป แบบของ Lotus, Excel ฯลฯ เชื่อมโยงกับ Front Office เพื่อความสะดวก
ในเรื่องของเอกสาร ลดความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูล

Taxation Support ความสามารถพิเศษที่ไม่มีซอฟท์แวร์ทั้งในและ นอกประเทศ เทียบได้
คือการรองรับภาษีต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน เช่นใน ธุรกิจ Trading & Service มีภาษี
ไม่ถึงกำหนดสำหรับงานบริการ, ภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถแก้ไขอัตราภาษีได้เอง, ภาษีหัก ณ
ที่จ่าย, ภาษีซื้อ เฉลี่ย, ภาษีขอ คืนได้, ภาษีขอคืนไม่ได้

Document Form Designer ออกแบบฟอร์มเอกสารได้เอง แบบ Business Object Model
ใช้งานง่าย แตกต่างจากซอฟท์แวร์ทั่วไปที่ต้อง มีความรู้ เรื่องฐานข้อมูล,
Datatype Field, Table สามารถออกแบบฟอร์ม ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร เช่น
ใบสั่งขาย, ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี, ใบสั่งซื้อ สามารถออกแบบให้ตรงกับเอกสารที่มีอยู่
(Pre-printed Form) หรือให้พิมพ์ ลงกระดาษเปล่าขนาดต่างๆ ได้ เครื่องมือในการออกแบบ
มีลักษณะ User Friendly (Drag and Drop) สามารถดึงรูปภาพ Logo หรือลายเซ็นจากดิสก์ได้
รองรับการบันทึกรายการแบบ One to One, One to Many และ Many to Many ซึ่งยากจะหา
ซอฟท์แวร์ตัวใดมาเทียบ ทั้งยังเหนือชั้นกว่าในการบันทึกรายการในลักษณะ Online
รายการค่าใช้จ่ายประจำเช่น ค่าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ที่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องมากกว่า
1 ใบในการบันทึกบัญชีเพียง 1 รายการ เช่น ในกรณีที่โทรศัพท์ มีหลายเบอร์ มีภาษีซื้อ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้ง แบบ 3% และ 5% ในบัญชีเดียวกัน Speed Entry เมนูแสดงรายการ
เอกสาร หลายชนิด ในหน้าจอ เดียวทั้ง บิลซื้อ บิลขาย ใบเสร็จรับเงินหรือเช็ค

Features

รองรับโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่ / ข้อมูลปริมาณมากๆ
รองรับการทำงานได้หลายบริษัทถึง 40,000 บริษัท ในโปรแกรมชุดเดียว
รองรับการมีสาขาได้ถึง 40,000 สาขา
รองรับการมีฝ่ายต่างๆได้ถึง 40,000 ฝ่าย
รองรับการมีแผนกได้ถึง 40,000 แผนก
และยังรองรับการมีโครงการ (JOB, PROJECT) ได้มากกว่า 1,000,000 โครงการ (JOB)*
รองรับการทำ CONSOLIDATE งบรวมของทุกบริษัทในเครือหรือเลือกมาบางส่วนก็ได้*
รองรับทั้ง WINDOWS 98 SE, XP, 2000 และสามารถขยายระบบไปเป็นรุ่น CLIENT/ SERVER บนฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งชั้นนำของโลก เช่น INFORMIX, ORACLE , DB2, SYBASE และ MS SQL ได้
สามารถตัดเก็บ ตัดต่อ โยกย้าย ข้อมูล เป็นปี เป็นบริษัท เป็นสาขา เฉพาะข้อมูลใหม่ๆหรือจะ เอาทั้งหมดก็ได้
สามารถรับ/ส่งข้อมูลไป-มาระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่ จากหลาย SITE งานมารวมที่ส่วน กลางหรือระหว่างผู้ใช้งานกับสำนักงานบัญชี โดย ส่งผ่าน MODEM หรือ INTERNET ได้
บันทึกข้อมูลล่วงหน้าย้อนหลังโดยละเอียดต่อเนื่อง และมองเห็นทั้งหมดได้ไม่จำกัด ไม่ว่าจะปิดงวด หรือยัง
สามารถกำหนดสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อทำ Cost allocation ละเอียดระดับแผนกได้
สามารถทำ Responsibility Accounting ได้หลายระดับชั้น
สามารถทำ Cost allocation ในขณะลงรายการเอง หรือเรียกใช้จากสูตรสัดส่วน ที่เคยจัดสรรไว้ แล้ว หรือจัดสรรให้อัตโนมัติเมื่อมีการเชื่อมกับระบบ Front End อื่น ๆ
สามารถทำ Job Order Costing* , Process Costing , Hybrid-product Costing*
สามารถทำ Activity-Based Costing เพื่อบริหารต้นทุนของแต่ละกิจกรรม

* เป็นความสามารถในซอฟท์แวร์ FORMULA รุ่น PLUS

การออกแบบงบการเงิน / ทำกราฟเสนอผู้บริหาร / รายงาน
สามารถออกแบบฟอร์มงบการเงินได้อย่างง่ายดาย และทำงบประกอบได้ไม่จำกัดแบบฟอร์มงบ
สามารถออกแบบงบการเงินและอัตราส่วนการเงินต่างๆ ได้เองอย่างง่ายดาย เช่น Current Ratio, งบกระแสเงินสด,งบประกอบงบการเงิน ฯลฯ
สามารถออกแบบงบการเงินเพียงครั้งเดียว แล้วเรียกดูรายงานแบบเปรียบเทียบ ได้หลายแบบ เช่น เปรียบเทียบรายเดือน, รายไตรมาส, ราย 3 ปี ทั้งงบสะสม, งบประจำงวด, งบรวมหลายสาขา, งบรวม หลายบริษัท*, งบเฉพาะแผนก, งบรวมหลายแผนก ฯลฯ
ออกรายงานตาม FISCAL YEAR หรือ ตามปีปฎิทิน ก็ได้
ออกแบบฟอร์มเพื่อพิมพ์ลงเอกสารทุกอย่างที่มีให้บันทึกในโปรแกรม เช่น แบบฟอร์มพิมพ์บิล ขาย , ใบเสร็จรับเงิน ใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ใบโอนสินค้า ฯลฯ
เรียกดูยอดเคลื่อนไหวของบัญชีรายได้หรือค่าใช้จ่าย กำไรขาดทุน แยกฝ่าย แยกแผนก แยกสาขาแยกโครงการ*
เรียกดูงบ Consolidate บริษัท* ข้ามรอบระยะเวลาบัญชีได้ แม้ว่าจะปิดงวดบัญชีไปแล้วก็ตาม
สามารถเรียกดูงบการเงินได้เป็นช่วงวันที่ไม่จำกัด ทำให้ฝ่ายบัญชี สามารถเรียกดูงบการเงินของปีที่แล้วได้ โดยไม่ต้อง Backup-Restore ไปๆมาๆหรือฝ่ายบริหารก็สามารถวิเคราะห์งบการเงินบริษัท ได้เป็นรายวัน

การสร้างกราฟวิเคราะห์ / ล็อคจอภาพขณะดูรายงาน / พิมพ์รายงานความเร็วสูง / ส่งไฟล์เป็นชนิดต่างๆ
สั่งพิมพ์ได้ทั้งรายงาน , กราฟแบบต่างๆ เช่น กราฟแท่ง , กราฟเส้น ฯลฯ** และพิมพ์ออก เป็น FILE แบบต่างๆ
สามารถเรียกดูงบการเงินทางหน้าจอ เพื่อตรวจสอบก่อนออกเครื่องพิมพ์ได้หรือเลือกดูทาง จอภาพ หรือพิมพ์ออกเป็นไฟล์ นามสกุลอื่น ๆ ได้
เก็บรายงานที่พิมพ์ทางจอภาพไว้เพื่อคอยตรวจสอบและใช้งานโปรแกรมไปตามปกติไป พร้อม ๆ กันได้โดยไม่เปลืองกระดาษ และไม่ต้องรอให้เครื่องพิมพ์ว่างจากงานอื่น
ขณะดูรายงานทางจอภาพสามารถล็อคหัวรายงานเพื่อให้ดูได้สะดวกขึ้นได้อย่างอิสระ ณ ตำแหน่งใดก็ได้บนจอ
สามารถเปลี่ยนหน้าจอการทำงานให้เป็นภาษาไทย หรืออังกฤษกลับไปกลับมาได้
สามารถ EXPORT รายงานเป็นไฟล์แบบต่างๆ เช่น EXCEL , LOTUS , DBF, TEXT ได้
สามารถพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์แบบ TEXT MODE ได้ด้วยความเร็วสูงเหมาะกับงาน พิมพ์รายงานที่มีปริมาณมาก หรือการพิมพ์มีสำเนา**
สามารถพิมพ์รายงานแบบ GRAPHIC MODE เล่น FONT ได้อย่างสวยงาม ใส่เส้น ใส่กรอบได้
สามารถพิมพ์ LOGO ของบริษัท ในแบบฟอร์มเอกสารที่คุณออกแบบได้ **

การบันทึกรายการรายวัน
บันทึก VOUCHER แบบ Compound entry ได้ถึง 9,999 รายการบัญชีต่อ 1 VOUCHER
บันทึกเอกสารหลายชนิดใน VOUCHER ใบเดียวกันได้แทบทุกประเภทโดยบันทึกได้ถึง 999 รายการ ต่อ 1 VOUCHER เอกสารประกอบการลงบัญชี ได้แก่
บันทึกบิลซื้อ-บิลขายทั้งสดและเชื่อ ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ใบแจ้งหนี้งานบริการ
บันทึกใบเสร็จรับเงินลูกหนี้ ใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี้ ใบเสร็จรับเงินที่เป็นใบกำกับภาษี
บันทึกใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
บันทึกเอกสารธนาคาร เช่น เช็ค ถอนเงินสดใช้จ่าย ฝาก เงินเข้าบัญชี ดราฟท์ ฯลฯ
บันทึกโอนสินค้าข้ามคลัง ใบเบิกวัตถุดิบไปผลิต
สามารถยันยอดเอกสารต้นตอกลับไปได้ ในเมนูเดียวกัน เช่น ดูรายละเอียดบิลขาย , รายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไม่ต้องเข้าๆ ออกๆ หลายเมนู
สามารถกำหนด FISCAL YEAR ( รอบระยะเวลาบัญชี ) เป็นวันไหนก็ได้ตามจริง (ยกเว้น 29 กุมภาพันธ์) และออกรายงานตาม FISCAL YEAR หรือปีปฎิทินก็ได้
สามารถบันทึกรายการแบบปีละ 12 งวด ตามธรรมชาติไม่จำกัดปี ไม่ต้องใช้เทคนิค 13 งวด ..18 งวด .. 24 งวด ที่น่าสับสนอีกต่อไป
สามารถเริ่มต้นระบบได้เร็ว ไม่ต้องรอยอดยกมาต่างๆ ก็สามารถเริ่มงานได้เลยเมื่อหาได้แล้ว สามารถมาบันทึกย้อนหลังได้ เช่น ยอดยกมาทางบัญชีแยกประเภท , ยอดยกมาของสต๊อค , ยอดยกมา ของลูกหนี้/เจ้าหนี้รายตัว , ยอดยกมาของสมุดบัญชีเงินฝาก , ยอดยกมาค่าเสื่อมราคา
สามารถทำรายการเงินสดย่อยแบบ 1 VOUCHER มีหลายใบกำกับได้
สร้างรูปแบบการลงบัญชี ทั้งฟอร์มบัญชีที่ใช้บ่อย ( Template ) , รายการประเภท Recurring , การกำหนดสัดส่วนทำ Cost Allocation
เลือกดูรายงานโดยเลือกเป็นช่วงวันที่ใดก็ได้ เป็นช่วงสัปดาห์ รายเดือน หรือยอดรวมทั้งปี
เรียกดูงบการเงินต่างๆได้ทันที โดยยังไม่ต้องปิดบัญชี
สามารถจัดกลุ่มบัญชีใน VOUCHER ใบเดียวกัน ทำผสมกันกี่กลุ่มก็ได้จนกว่าจะถึง 9,999 รายการ เพื่อออกบัญชีแยกประเภทตัว T
จะเลือกใช้ผังบัญชีตัวอย่าง หรือจะสร้างผังบัญชีเองก็ได้
บริษัทในเครือสามารถใช้ผังร่วมกับบริษัทแม่ได้ หรือแยกอิสระกันได้
สามารถแก้ไขรหัสบัญชี และชื่อบัญชีหรือฐานข้อมูลอื่นๆ ได้ทุกฐานข้อมูลภายในเสี้ยววินาที
มีรายงานต่างๆ ที่ละเอียด ทั้งรายงานบัญชี รายงานลูกหนี้รายตัว ฯลฯ มากกว่า 100 รายงาน

การปิดงวดที่ง่ายดาย และไม่บังคับล้างข้อมูลเมื่อสั่งปิดงวด
ไม่บังคับล้างข้อมูลเก่าเมื่อปิดงวด ไม่ต้องคอย BACKUP ข้อมูลเก็บไว้ก่อนจะปิดงวดให้ยุ่งยาก
สามารถปิดงวดและยกเลิกการปิดงวดได้ง่ายดาย โดยเลือกปิดงวดเป็นรายเดือนหรือรายปี ก็ได้
แม้ยังไม่ปิดงวดบัญชี ก็สามารถเรียกดูรายงานงบการเงินได้
ประมวลผลต่อเนื่อง ข้ามงวด ข้ามปี ได้ถึงแม้จะผ่านการปิดรายการของทั้งปีไปแล้วก็ตาม
การคำนวณต้นทุนสินค้าได้อย่างถูกต้อง
ถ้าบันทึกเอกสารซื้อ-ขายสลับเวลากัน ก็ยังคำนวณต้นทุนขายและกำไรขั้นต้นได้อย่าง ถูกต้อง
ดูรายงานและยอดยกมาของสต๊อคย้อนหลังไป ณ วันใดก็ได้ ( เท่าที่มีข้อมูลอยู่ในเครื่อง )
เรียกดูยอดยกมาของสต๊อคได้ละเอียดระดับวัน ไม่จำกัดว่าต้องเป็นทั้งเดือนหรือทั้งปี
รองรับการปัดเศษต้นทุนต่อหน่วย ในกรณีตัวเลขไม่ลงตัว

เลือกทำงานได้ทั้งแบบ BATCH หรือ ONLINE
เลือกการทำงานแบบ ONLINE หรือ BATCH โดยเลือกทั้ง 2 แบบสลับไปมาหรือกำหนด เฉพาะรายการนั้นก็ได้
สามารถระบุให้เป็น ONLINE หรือ BATCH เหมือนกันทั้งสาขา หรือ แยกย่อยแต่ละรายการก็ได้
เลือกทำงานแบบ BATCH PROCESSING และสั่ง POST ภายหลัง โดยระบุเป็นช่วงเวลาของ เอกสาร เท่าที่ต้องการเลือก POST ก่อนได้
ONLINE UPDATE ทั้งการเพิ่ม ลบ แก้ไข และการยกเลิกรายการและกลับรายการบัญชีให้ สำหรับรายการที่ต้องการกลับรายการให้ เพื่อการยันยอดระหว่างกันอย่างถูกต้อง
ONLINE CORRECTION ให้อย่างถูกต้องและตามไปแก้ไขทุกระบบที่เกี่ยวข้องกัน

รองรับธุรกิจบริการ-ภาษีมูลค่าเพิ่ม-ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย
ภาษีซื้อเฉลี่ยคืน-ภาษีขอคืนได้บางส่วน
รองรับเรื่องภาษีไม่ถึงกำหนดได้ เช่น ในงานบริการที่ยังไม่ถือว่าเกิดภาษีขึ้น
สามารถบันทึกรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย และพิมพ์ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเครื่องได้
ลงบัญชีภาษีซื้อหรือภาษีขายไม่ถึงกำหนดให้อัตโนมัติ และกลับบัญชีภาษีไม่ถึงกำหนดให้ อัตโนมัติเมื่อได้รับใบกำกับภาษี
สามารถพิมพ์รายงาน ภ.ง.ด. 3 , ภ.ง.ด. 53 จับคู่กับ VOUCHER ที่บันทึกรายการไว้ช่วยให้ สะดวกในการตรวจสอบย้อนกลับเอกสารต้นตอได้
รองรับเรื่องภาษีซื้อหรือภาษีขาย ยื่นเพิ่มเติม เช่น กรณียื่นภาษีไม่ทันในเดือนภาษีนั้น หรือ กรณีอนุโลมให้ยื่นภาษีเป็นเดือนถัดไป
รองรับเรื่องอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้เช่น VAT 10% หรือ เพิ่มอัตราภาษีเองได้ และออก รายงาน แยกแต่ละอัตราภาษีให้ด้วยอย่างถูกต้อง
รองรับเรื่องภาษีซื้อเฉลี่ยคืนได้ในกรณีที่ไม่สามารถขอคืน 100% ได้ทั้งใบและเฉลี่ยคืนแต่ ละรายการสินค้าด้วยอัตราที่แตกต่างกันได้ด้วย
สามารถระบุชื่อลูกค้าที่ซื้อสินค้า เป็นคนละชื่อกับลูกค้าในรายงานภาษีขายได้
สามารถแยกแยะได้ว่า รายการใดเป็นภาษีซื้อที่ขอคืนได้ หรือภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้ตามข้อ กำหนดสรรพากรและออกรายงานได้ทั้งแยกและรวม
สามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายจับคู่กับ VOUCHER ช่วยให้ตรวจสอบ ยันยอดกับบัญชี แยกประเภทภาษีซื้อ-ภาษีขายได้สะดวก
สามารถกำหนดข้อความในรายงานภาษีได้โดยอิสระ แยกต่างหากจากคำอธิบายรายการใน VOUCHER
รองรับกรณีที่มูลค่าภาษีในเอกสารจริงไม่ถูกต้อง แต่ต้องแสดงในรายงานภาษีให้ตรงกับ เอกสาร
พิมพ์รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายได้ตามข้อกำหนดสรรพากรและแยกให้ตามสาขาของกิจการ
พิมพ์รายงานภาษีซื้อ ตามประกาศกรมสรรพากรฉบับที่ 89 ได้
ERPคนไทย ความภูมิใจของเรา
ติดต่อโดยตรง
โปรแกรมบัญชี, ERP 086-360-2072
โปรแกรม POS,CRM 090-903-9266
โปรแกรม Mobile App 084-355-0705
โปรแกรมระบบตั๋ว, อื่น ๆ 083-199-7617
Office : 02-991-2900
News and Activities
พลัสมาฯ ร่วมเปิดโครงการติดตั้งระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญ
พลัสมาฯ ร่วมเปิดโครงการติดตั้งระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญ (อ่านรายละเอียดต่อ)
พลัสมาฯ ติดตั้งระบบโปรแกรมขายหน้าร้าน POS Cosmetic Clinic ให้กับ Slim Up Center 40 สาขา ทั่วประเทศ
พลัสมาฯ ติดตั้งระบบโปรแกรมขายหน้าร้าน POS Cosmetic Clinic ให้กับ Slim Up Center 40 สาขา ทั่วประเทศ (อ่านรายละเอียดต่อ)
ชลบุรีเอฟซี
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ทีมงานบริษัทพลัสมา อินโฟร์เทค จำกัด ได้เดินทางไปยังสนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดี้ยม (อ่านรายละอียดต่อ)
สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลชั้นนำของเมืองไทย เปิดขายเสื้อซีซั่น 2013 วันแรก ด้วยโปรแกรม WELOVEPOS
สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลชั้นนำของเมืองไทย เปิดขายเสื้อซีซั่น 2013 วันแรก ด้วยโปรแกรม WELOVEPOS (อ่านรายละเอียดต่อ)
ERP for NBTC
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัท พลัสมา อินโฟร์เทค จำกัด ได้ทำการอบรมการใช้งานโปรแกรม Formula ERP ให้กับ กสทช. (อ่านรายละเอียดต่อ)
      Our Reference Sites
Royal Flora 2012
asiatique-sky
เพ ลา เพลิน PLAYLAPLOEN
Underwaterworld
Footbal Ticketing System
PRAPUTT KAMLANG-EK FOOTBALL CENTRE
rattanakosin-exhibition-hall
NBTC
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Bridgestone NCR Co.,Ltd.
Bangchak Biofuel
Jasmine International Public Company Limited.
LPN
Lock Solar
HappyLand
บริษัท ฮาโก้ กรุ๊ป (1991) จำกัด (HACO GROUP (1991) CO., LTD.)
Right Man Co.,Ltd.
บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จำกัด
Srithai Lock & Lock
Rottapharm (Thailand) Co., Ltd
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้างทองแม่ทองสุก MTS Gold
MTS Gold Future บริษัท เอ็มทีเอส  โกลด์  ฟิวเจอร์  จำกัด
stocktomorrow สต็อคทูมอร์โรว์
ZyXEL (Thailand) Co., Ltd.
Lamina Co.,Ltd.
K Village
Chokdee Interfood Co.,Ltd.
NAGANO Tracktor
TV THUNDER
หจก. เกรียงสิน (Kriengseen Ltd.)
 บริษัท ซันโก้ เคมีคอล แอนด์เพนท์ จำกัด (Sunco Chemicals and Paints)
Moriroku (thailand)
       More Reference Sites.....
Plusma Infotech Co.,Ltd.
อาคารเลขที่ 119/159 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
Tel 02-991-2900 Mobile 0831997617 Fax 02-9912244 admin@plusmainfotech.com
Copyright © plusmainfotech.com Accounting Software, Software ERP All rights reserved.

โปรแกรมบัญชี (Accounting Software), Software ERP, โปรแกรม ERP , CRM, Ticketing System, Booking Online, โปรแกรม POS